FM Frekvenser

FM Sendere:
FM 93 fra Tvedestrand
FM 98 fra Arendal Sentrum
FM 104 fra Arendal
FM 107.4 fra Lillesand
FM 106.3 fra Høvåg
FM 104.2 fra Birkenes